CENÍK

Kontejnerová doprava

  • 25,- Kč na 1 km
  • 600,- Kč na 1 hodinu při dopravě v místě

Pronájem kontejneru

  • 100,- Kč na 1 den

Zemní práce

  • 500,- Kč na 1 hodinu při práci s Bobíkem
  • od 60,- Kč za vyvrtání 1 díry (dle složení zeminy)

Poznámky k cenám

  • ceny jsou bez DPH
  • u ceny za kontejnerovou dopravu není započítaná cena za pořízení materiálu nebo cena za uložení odpadu na skládku
  • u ceny za přistavení kontejneru k pronájmu není započítaná cena za dopravu kontejneru na místo a z místa
  • u ceny za zemní práce není započítaná cena za dopravu Bobíka na místo a z místa