KONTEJNERY

Přivezu Vám

 • písek, štěrk, kačírek (frakce dle přání)
 • beton (suchý, zavlhlý, mokrý)
 • uhlí
 • dřevo (topné i stavební)
 • recykláty (cihlové, betonové, asfaltové)
 • stavební materiál (tvárnice, cihly, obrubníky, dlažbu,…)
 • vše uvedené od Vašich nebo mých dodavatelů materiálu
 • pokud nemáte svého dodavatele, poradím Vám, kde nakoupit, nebo materiál zprostředkuji
 • vejdu se do dvorů o šířce min. 3 m

Odvezu Vám

 • stavební suť (dlažba, beton, cihly, krytiny,…)
 • nekontaminovanou zeminu, kamení
 • směsný odpad (plasty, papír, kov)
 • objemný odpad (nábytek, koberce, lina,…)
 • bioodpad (větve, listí, posekaný trávník, křoviny)
 • pokud nemáte zajištěnou skládku odpadu, poradím Vám, kam odpad odvezeme
 • doklad o likvidaci odpadu je samozřejmostí

Jaké mám kontejnery?

 • 2x kontejner suťový
 • objem 3 m3
 • pro max 3 t materiálu
 • rozměry 2 m x 3 m x 0,5 m
kontejner suťový
kontejner suťový
 • 1x kontejner objemový
 • objem 9 m3
 • pro max 3 t materiálu
 • rozměry 2 m x 3 m x 1,5 m
Kontejner objemový
kontejner objemový
kontejner objemový
 • vozím i externí kontejnery se závěsným okem pro výšku háku 1 m

A kolik toho uvezu?

 • kontejnery vozím s Mercedes-Benz Atego, Euro 5
 • na kontejneru uvezu maximálně 3 t materálu
 • objem podle typu kontejneru
Mercedes-Benz Atego, jednoramenný nosič kontejnerů
Mercedes-Benz Atego, jednoramenný nosič kontejnerů
nakládka objemového kontejneru
vykládka štěrku do dvora o šířce min. 3 metry
přeprava UNC 060 „Bobíka“ na místo zemních prací